Naziv kompanije:
Autokomerc centar Aerodrom
Sedište kompanije:
Svetog Save 84/c
RS-11271 Surčin
Pravna forma:
Telefon:
+381 11 35 30 300
Fax:
+381 11 35 30 333
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: