Naziv kompanije:
Autokomerc
d.o.o. Beograd
Sedište kompanije:
Svetog Save 84/C
11271 Surčin
Pravna forma:
Telefon:
+381 11 35 30 300
Fax:
+381 11 35 30 333
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
17479954
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: